PODZIAŁ MAJĄTKU

ZASIEDZENIE, ZNIESIENIE I PODZIAŁ WSPÓŁWŁASNOŚCI, PODZIAŁ MAJĄTKU, OCHRONA WŁASNOŚCI

Majątek, czyli nieruchomości i rzeczy ruchome, gromadzimy przez całe życie - samodzielnie, ale częściej wspólnie z innymi osobami. W pewnym momencie może okazać się, że z różnych powodów decydujemy się na podział majątku, który gromadziliśmy.

  • Jak dokonać podziału majątku wspólnego małżeńskiego?
  • Jakie składniki majątkowe podlegają podziałowi majątku?
  • Jak podzielić odziedziczony majątek?
  • Jak partnerzy, którzy wspólnie kupili mieszkanie i wzięli kredyt, powinni przeprowadzić podział majątku i zobowiązań po rozstaniu?
  • Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

Powyższe pytania możemy zadawać sobie w różnych sytuacjach życiowych. Sprawy majątkowe związane z podziałem majątku należą do tych, które budzą dużo emocji. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc doświadczonego adwokata, który wskaże najlepsze wyjście z sytuacji i pomoże przy zabezpieczeniu naszego majątku w przyszłości lub w wyborze najkorzystniejszego sposobu podziału majątku.
Pomagamy uporządkować sprawy majątkowe i doradzamy najbardziej korzystne rozwiązania. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów, a jeśli jest taka konieczność reprezentujemy naszych Klientów w sądach, w sprawach o podział majątku.
Więcej informacji o podziale majątku, w tym o trybie i sposobach podziału majątku można znaleźć w naszym poradniku prawnym.
Szczególną postacią majątku wspólnego jest majątek wspólny małżeński. Sposób powstania, funkcjonowania oraz podział majątku małżeńskiego jest przedmiotem regulacji prawa rodzinnego.

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

Pomagamy naszym Klientom w między innymi w sprawach o: