UMOWY I ODSZKODOWANIA

Umowy zawieramy codziennie, na przykład podczas zakupu dokonywanego w sklepie czy przez internet. Niekiedy dotyczą małych spraw, innym razem zobowiązują nas do wysokich nakładów finansowych. Dlatego, planując inwestycję, warto skonsultować treść zawieranej umowy z adwokatem.

Oferujemy naszym klientom pomoc w sporządzaniu i opiniowaniu umów.

  • Konsultujemy umowy związane z zakupem i użytkowaniem nieruchomości: domu, działki, mieszkania, czyli umowy przedwstępne sprzedaży, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy najmu, umowy dzierżawy i inne.
  • Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości i obciążeń w postaci hipotek, służebności, kredytów, umów dożywocia.
  • Konsultujemy umowy związane z zakupem i użytkowaniem nieruchomości: domu, działki, mieszkania, czyli umowy przedwstępne, sprzedaży, deweloperskie, najmu, dzierżawy. Wskazujemy najlepsze rozwiązania w przypadku problemów powstałych na tle błędnie zredagowanych zapisów w zakresie zadatku, zaliczek, odsetek, kar umownych.
  • Służymy radą przy formułowaniu skutecznych zabezpieczeń umowy w zakresie prawa odstąpienia, uniknięcia negatywnych skutków jej rozwiązania, wypowiedzenia, naliczenia kar umownych.
  • Pomagamy w unieważnieniu umów zawartych w wyniku podstępu i wprowadzenia w błąd

W przypadkach niewywiązania się kontrahentów z umów pomagamy w uzyskaniu odszkodowania i innych należnych roszczeń. Zawsze nasze działania rozpoczynamy od próby mediacji i ugodowego załatwienia sprawy. Jeżeli porozumienie jest niemożliwe, prowadzimy sprawy sporne przed sądami wszystkich instancji.

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY