PRZEMOC W RODZINIE

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem potępianym społecznie i sankcjonowanym przez prawo. Przepisy prawne, zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mają na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania rodziny i szeroko pojmowanej opieki nad bliskim, ale też … Czytaj więcej…

KIEDY GROŹBA JEST KARALNA

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Groźbą karalną jest przemoc lub groźba bezprawna. Mówiąc wprost, chodzi o sytuacje, kiedy dochodzi do grożenia innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby dla niej najbliższej i przez to zmuszenie do określonego działania, … Czytaj więcej…

PRZESTĘPSTWA PRZECIW ZDROWIU I ŻYCIU

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Są to przestępstwa powszechnie rozumiane jako najcięższe. Oczywiste jest, że prawo chroni interesy osób poszkodowanych i nakłada kary na sprawców.   Prawo karne szczegółowo opisuje czyny bezprawne wobec człowieka. Najcięższym przestępstwem jest zabójstwo. Prawo karne za … Czytaj więcej…

OCHRONA WŁASNOŚCI I POSIADANIA

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Przepisy Kodeksu cywilnego chronią prawa właściciela do korzystania z rzeczy i rozporządzaniem nią. Zdarza się, że w wyniku pochopnych decyzji lub złej woli osób trzecich, prawa właściciela są łamane. W takich sytuacjach, aby dochodzić swoich praw … Czytaj więcej…

ZASIEDZENIE

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Jest sposobem nabycia własności rzeczy. Do zasiedzenia dochodzi często w przypadkach, gdy formalny właściciel nie interesuje się rzeczą, zaginął lub nie można ustalić, kto nim jest, a osoba, która korzysta z rzeczy, traktuje ją jak swoją … Czytaj więcej…

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Zniesienie współwłasności dotyczy sytuacji, gdy rzecz lub nieruchomość (dom, działka) jest własnością kilku osób i dążymy do tego, żeby właścicielem stała się tylko jedna osoba. Nie jest to łatwa sytuacja i zazwyczaj wiążą się z nią … Czytaj więcej…

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Ze względu na różne sytuacje życiowe, które mogą nam się przydarzyć, warto pamiętać, że po ślubie, z mocy przepisów, powstaje wspólność majątkowa małżonków. Można ją wyłączyć jeszcze przed zawarciem małżeństwa podpisując umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. … Czytaj więcej…