Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Co to oznacza? Jak osoba, której współmałżonek trwoni pieniądze, może dochodzić swoich praw? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule Daniela Więckowskiego w miesięczniku „Pracownik socjalny”.

Zachęcamy również do lektury naszego „Poradnika prawnego”, gdzie również można znaleźć informacje na temat wspólności majątkowej.