DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

W ostatnich latach Polska, z wielu względów, jest krajem chętnie wybieranym przez cudzoziemców na miejsce zamieszkania i pracy.

Pomagamy w sprawach związanych z legalizacją pobytu w Polsce

Nowa ustawa o cudzoziemcach, która obowiązuje od 1 maja 2014 roku, wprowadziła wiele nowych regulacji. Są one bardzo szczegółowe. Odpowiednie wykorzystanie wszystkich dostępnych rozwiązań, wymaga doskonałej znajomości nie tylko tej ustawy, ale również innych aktów prawnych, składających się na prawo imigracyjne. Rzeczywistą pomoc prawną w sprawach związanych z zalegalizowaniem pobytu w Polsce zapewniają tylko profesjonalni prawnicy – adwokaci.

Wspieramy w kontaktach z urzędami administracji publicznej

We wszystkich postępowaniach dotyczących cudzoziemców, niezbędny jest kontakt z odpowiednimi urzędami polskiej administracji publicznej, a co za tym idzie doskonała znajomość zasad funkcjonowania tych organów. Wykorzystujemy ją w praktyce i wspieramy naszych Klientów w trakcie postępowań administracyjnych, prowadzonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Nasze działania w zakresie pomocy prawnej cudzoziemcom obejmują m.in. sprawy związane z:

wróć do: DLA CUDZOZIEMCÓW