LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

Na terenie Polski, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pobyt mogą, przez 3 miesiące, przebywać obywatele krajów Unii Europejskiej. Dotyczy to też obywateli państw, z którymi Polska zawarła umowy o ruchu bezwizowym. Okres pobytu bezwizowego reguluje umowa. Obywatele innych krajów zobowiązani są do posiadania wizy lub innego właściwego zezwolenia na pobyt.
Udzielamy porad prawnych we wszystkich sprawach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce. Doradzamy, jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania wiz lub zezwoleń. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzimy postępowania w tych sprawach.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc uzyskać:

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY