OBYWATEL UNII EUROPEJSKIEJ I JEGO RODZINA

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej, mogą przebywać na terenie Polski, na podstawie dokumentu tożsamości, przez trzy miesiące. Jeśli czas pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest dłuższy, wymaga rejestracji.

Jeśli obywatel Unii Europejskiej przebywa w Polsce nieprzerwanie przez ponad 5 lat, nabywa prawo stałego pobytu w naszym kraju.

Udzielamy porad prawnych, obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin, w sprawach dotyczących:

  • rejestracji pobytu obywatela UE przez właściwego wojewodę
  • uzyskania karty pobytu dla członków rodziny (małżonka i dzieci) obywatela Unii Europejskiej
  • uzyskaniu karty stałego pobytu dla obywateli UE i członków ich rodzin
  • nabycia polskiego obywatelstwa

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY