SPRAWY W URZĘDACH STANU CYWILNEGO

Nasza wiedza i doświadczenie wskazują, że z wieloma postępowaniami sądowymi i urzędowymi nieodłącznie związane są sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego. Dlatego też, w interesie naszych Klientów, obywateli polskich, jak i cudzoziemców, świadczymy pomoc prawną również w tym obszarze.

 • Ubiegasz się o nabycie polskiego obywatelstwa?
 • Planujesz ślub z cudzoziemcem?
 • Twój związek małżeński został zawarty za granicą?
 • Chcesz uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?
 • Twoje dziecko urodziło się za granicą?
 • Zamierzasz złożyć pozew o alimenty lub wnioskować o kontakty z dzieckiem?

Załatwienie tych i wielu innych spraw, uzależnione jest od prawidłowo sporządzonych aktów stanu cywilnego. Dopełnienie związanych z tym formalności jest często bardzo skomplikowane, a wiele spraw wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego.

Świadczymy pomoc prawną zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed kierownikami urzędów stanu cywilnego oraz postępowaniach sądowych, m.in. w zakresie:

 • Dokonywania transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, czyli wpisywania dokumentów zagranicznych do polskich rejestrów stanu cywilnego
 • Sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub w postępowaniu sądowym
 • Sprostowania aktu stanu cywilnego
 • Uzupełnienia aktu stanu cywilnego
 • Ustalenia treści aktu stanu cywilnego

Naszym Klientom – cudzoziemcom, w zakresie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, doradzamy najczęściej przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do:

 • Zawarcia w Polsce związku małżeńskiego
 • Ubiegania się o polskie obywatelstwo
 • Wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich rejestrów

oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczących prostowania błędów lub uzupełniania zagranicznych aktów urodzenia lub małżeństwa wpisanych do polskich rejestrów stanu cywilnego.

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY