UZYSKANIE OBYWATELWSTWA POLSKIEGO

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że dążeniem cudzoziemców, którzy swoje życie na stałe związali z Polską, jest pełna asymilacja. Od strony formalnej jej potwierdzeniem jest uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z uzyskaniem polskiego obywatelstwa. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski i pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Doradzamy, kto i na jakich zasadach jest uprawniony do uzyskania polskiego obywatelstwa. Wskazujemy od jakich okoliczności uzależnione jest nabycie obywatelstwa i jakie instytucje odpowiedzialne są za prowadzenie tych spraw.

Świadczymy także wszechstronną pomoc prawną w sprawach związanych z uzyskaniem potrzebnych wpisów do akt stanu cywilnego, jako integralnie związanymi ze sprawami o nabycie obywatelstwa.

Znakomita znajomość przepisów pozwala nam na skuteczną pomoc prawną w sprawach:

  • Nadania obywatelstwa polskiego
  • Uznania za obywatela polskiego
  • Przywrócenia obywatelstwa polskiego
  • Potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  • Nabycia obywatelstwa z mocy prawa

W okresie naszej wieloletniej praktyki prowadziliśmy postępowania z zakresu spraw obywatelstwa polskiego dla cudzoziemców pochodzących m.in. z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Włoch, Wietnamu, Chin, Armenii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Nigerii.

Polskie obywatelstwo otwiera możliwość korzystania ze wszystkich praw, wolności i przywilejów należnych obywatelom Unii Europejskiej.

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY