ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Nasza praktyka wskazuje, że dla wielu cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj Polska staje się drugą ojczyzną. Chcą tu pozostać na stałe i związać z Polską swoje życie. W takiej sytuacji pojawia się naturalna potrzeba posiadania własnego mieszkania lub domu, a co za tym idzie zamiar zakupu nieruchomości.
Nieruchomość może nabyć także spółka z udziałem kapitału zagranicznego, której udziałowcami lub akcjonariuszami są cudzoziemcy. Na taką inwestycję mogą zdecydować się cudzoziemcy, którzy prowadzą i chcą rozwijać w Polsce własną firmę.

Jeśli chcesz:

  • Kupić dom lub mieszkanie
  • Zainwestować w działkę i samodzielnie wybudować dom
  • By twoja spółka nabyła nieruchomość na cele prowadzonej działalności gospodarczej

Skorzystaj z porady prawnej u doświadczonego adwokata.

Zakup nieruchomości w Polsce wymaga, co do zasady, uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Dlatego przed podpisaniem umowy sprzedaży warto skonsultować się z adwokatem.

  • Udzielamy porad prawnych cudzoziemcom zainteresowanym zakupem nieruchomości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno na potrzeby mieszkaniowe, jak i prowadzonej spółki.
  • Wyjaśniamy, w jakich przypadkach niezbędne jest ubieganie się o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz na jakich zasadach można je uzyskać.
  • Pomagamy dopełnić wszystkich formalności. Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży, opracowujemy wnioski i pisma procesowe.
  • Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości i obciążeń w postaci hipotek, kredytów, umów dożywocia, a także współpracujemy z kancelarią notarialną.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniu o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości przed Ministrem Spraw Wewnętrznych, a w razie potrzeby wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY