ZATRUDNIENIE W POLSCE

Cudzoziemcy mają ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy. Oznacza to, że przed podjęciem zatrudnienia są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pracę. Zastanawiasz się:

  • czy możesz pracować bez zezwolenia?
  • jakie działania powinien podjąć pracodawca przed podpisaniem z Tobą umowy?
  • czy na podstawie posiadanego zezwolenia, możesz zmienić pracę?
  • czy możesz pracować na kilku etatach?
  • czy będąc studentem masz prawo podjąć pracę, aby zdobyć dodatkowe środki na utrzymanie?
  • czy nie będziesz miał problemów, jeśli ulegną zmianie twoje warunki zatrudnienia?
  • czy jako pracownik masz takie same prawa rodzicielskie jak obywatele Polski?

Udzielamy porad prawnych w zakresie zatrudnienia obcokrajowców w Polsce i reprezentujemy Klientów w staraniach o wydanie pozwolenia na pracę w naszym kraju.

W sytuacjach sporu z pracodawcą, wynikających z nieprzestrzegania przez niego obowiązującego w Polce prawa pracy, wspieramy naszych Klientów w negocjacjach z pracodawcą. Jeśli polubowne rozwiązania nie są możliwe, reprezentujemy pracowników w sądach.

Zobacz również:

wróć do: DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY