Dla firm prowadzonych przez cudzoziemców

Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli planują Państwo rozpocząć działalność biznesową w Polsce. Świadczona przez naszą Kancelarię pomoc prawna obejmuje:

 • porady prawne, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców
 • sporządzanie i opiniowanie aktów notarialnych - założycielskich spółek, tekstów jednolitych umów po dokonanych zmianach oraz uchwał odpowiednich organów spółek
 • rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym (REGON) i urzędzie skarbowym (NIP)
 • doradztwo prawne przy dokonywaniu wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • opiniowanie i opracowywanie dokumentów i umów dla potrzeb prowadzonej firmy
 • uzyskiwanie licencji, koncesji i pozwoleńJeśli zdecydują się Państwo potem powierzyć nam bieżącą obsługę prawną swojej firmy, jesteśmy do dyspozycji. W gronie naszych Klientów, od wielu lat są firmy prowadzone przez obywateli innych państw. Nasze działania obejmują:

 • udział i wspieranie naszych Klientów podczas negocjacji z kontrahentami biznesowymi lub ich pełnomocnikami
 • sporządzanie pism urzędowych i procesowych
 • doradztwo z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących zatrudniania w Polsce cudzoziemców
 • reprezentację w postępowaniach przed polskimi organami administracji publicznej
 • reprezentację przed polskim sądami w sprawach cywilnych i karnych
 • reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Zobacz również:

wróć do: DLA TWOJEGO BIZNESU