DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

Dane zgromadzone przez Eurostat wskazują, że praca jest najczęstszym motywem przyjazdu cudzoziemców do Polski. W 2013 roku z tego powodu do naszego kraju przyjechało ponad 147 tys. obywateli innych państw.
Zatrudnieniem obcokrajowców zainteresowane są:

  • firmy z udziałem kapitału zagranicznego, mające siedzibę w Polsce
  • polskie podmioty gospodarcze

Z myślą o tych przedsiębiorstwach oferujemy kompleksowe usługi prawne, związane z zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce.

Z naszego, kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że cudzoziemcy są kompetentnymi i rzetelnymi pracownikami. Pracodawcy doceniają ich kompetencje, zaangażowanie i umiejętności.
Innym, ważnym powodem, dla którego pracodawcy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, jest ekspansja za granicę. Firmy, które chcą rozpocząć działalność na często odległych rynkach, poszukują pracowników – obcokrajowców, którzy doskonale znają język oraz sposób funkcjonowania administracji i innych podmiotów gospodarczych w swoich krajach.

Wiele firm nie wykorzystuje potencjału związanego z zatrudnieniem emigrantów. Powodem, dla którego tak się dzieje są regulacje prawne, ograniczające dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Grupa cudzoziemców mających wolny dostęp do zatrudnienia w Polsce jest mała.

Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, związanym z zatrudnieniem obywateli innych państw w Polsce oraz w prowadzeniu postępowań administracyjnych, dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Wspieramy zarówno małe podmioty, zatrudniające od kilku do kilkunastu osób, jak również średnie przedsiębiorstwa, których zespoły liczą kilkadziesiąt pracowników.
W sprawach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce, nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, w tym:

  • udzielanie porad prawnych
  • reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych w I i II instancji, prowadzonych przez właściwe ograny administracji publicznej
  • sporządzanie odwołań od wydanych decyzji administracyjnych
  • sporządzanie i wnoszenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentację Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

W trakcie naszej praktyki, reprezentowaliśmy przedsiębiorców działających w różnych branżach, zatrudniających zarówno cudzoziemców wykonujących proste prace, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pracownicy zatrudniani przez naszych Klientów pochodzili praktycznie ze wszystkich rejonów świata.

Zobacz również:

wróć do: DLA TWOJEGO BIZNESU