FAŁSZERSTWO – RÓŻNE OBLICZA NIEPRAWDZIWYCH DOKUMENTÓW

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Gdy słyszymy o fałszerstwie, w naszej wyobraźni pojawiają się kadry z filmów akcji lub nagłaśniane przez media sprawy, gdzie podrabiane i wpuszczane do obiegu są olbrzymie sumy pieniędzy.

 

Tymczasem fałszerstwem, na przykład dokumentu, będzie wprowadzenie do niego jakichkolwiek zmian przez osoby do tego nieuprawnione, posługiwanie się przez osoby, które nie są właścicielem dokumentu lub wydanie nieprawdziwego dokumentu.

Prawo karne wyróżnia kilka typów fałszerstwa:

 

  1. Podrobienie i przerobienie dokumentów

 

Do podrobienia dokumentu dochodzi w momencie, kiedy umieszcza się w nim nieprawdziwe dane osobowe i zmienia zdjęcie lub składa nieprawdziwy podpis.

 

Z kolei do przerobienia dokumentu dochodzi, gdy ktoś nadaje inną treść dokumentowi. Dobrym przykładem tego typu działania będzie sfałszowanie testamentu, kiedy krewny spadkodawcy, niezadowolony z wielkości zapisanego mu spadku, zamazuje dane właściwego spadkobiercy i wpisuje swoje. Od czasu do czasu media opisują sprawy, gdy młodzież przed ukończeniem osiemnastego roku życia próbuje zmienić w legitymacji szkolnej rok urodzenia, aby np. wejść do modnego klubu dla dorosłych. Sprawa może wydawać się błaha, jednak to też jest przerobienie dokumentu. Zdarza się, że w takich przypadkach sądy orzekają karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

Fałszerstwo występuje także, jeśli druk zostanie wypełniony w taki sposób, że zmienia się jego znaczenie prawne. Przykładem może być sytuacja, kiedy sprawca uzupełnienia treść dokumentu o dodatkowy fragment i przybija pieczęć. W tym wypadku wprowadzony przez fałszerza element ma na celu stworzenie pozoru autentycznego dokumentu.

 

Zakazane przez prawo jest również posługiwanie się cudzymi dokumentami, np. dowodem osobistym, prawem jazdy lub paszportem, np. w trakcie załatwiania spraw w urzędach administracji państwowej, ubieganiu się o kredyt w banku, czy kontroli policyjnej.

 

  1. Wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę

 

Z tym przestępstwem mamy do czynienia, gdy uprawnione osoby wystawiają dokumenty, zaświadczenia, które potwierdzają nieprawdę. Przestępstwem będzie na przykład wystawienie przez lekarza zaświadczenia, w którym zawarta jest niezgodna z prawdą opinia o stanie zdrowia pacjenta. Innym przykładem tego przestępstwa będzie wystawienie zaświadczenia przez pracodawcę, w którym poświadcza, że zatrudnia daną osobę i wypłaca jej dane wynagrodzenie, a stan faktyczny jest zupełnie inny. Tego typu przestępstwa są bardzo często popełniane w celu uzyskania kredytu, pożyczki, itp.

 

Oczywiste jest, że jeśli staniemy się podejrzani w sprawie o fałszerstwo, powinniśmy skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Z porady prawnej należy również skorzystać, jeśli staliśmy się ofiarą przestępstwa – gdy ktoś bezprawnie skorzystał z naszych dokumentów lub gdy wiemy, że zostało mu wydane nieprawdziwe zaświadczenie.