KIEDY GROŹBA JEST KARALNA

wpis w: PORADNIK PRAWNY | 0

Groźbą karalną jest przemoc lub groźba bezprawna. Mówiąc wprost, chodzi o sytuacje, kiedy dochodzi do grożenia innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby dla niej najbliższej i przez to zmuszenie do określonego działania, zaprzestania działania.

 

Nie jest groźbą karalną grożenie dokonaniem przestępstwa na szkodę np. wujka i innych osób, które w rozumieniu art. 115 § 11 kk nie są osobami najbliższymi.

 

Groźba to oddziaływanie na psychikę drugiej osoby, które wywołuje w niej strach i obawę. To, czy groźba wzbudziła obawę w zagrożonym, musi być oceniane subiektywnie.

 

Przykłady z orzeczeń polskich sądów:

 

Sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, w celu zmuszenia pokrzywdzonego o zapłaty ……………….. złotych, stosowali groźbę pozbawienia życia wobec …………….., która wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona oraz przemoc w postaci popychania, uderzeń w twarz i inne części ciała ……………, a także krępowanie rąk i nóg pokrzywdzonego…

 

(…) sprawca kierował pod adresem pokrzywdzonego groźby pozbawienia życia w celu zmuszenia go do zaniechania wykonywania prac polowych przy czym groźby te wzbudziły u podejrzanego uzasadnione obawy, że zostaną spełnione

 

(…) sprawca kieruje wobec pokrzywdzonej groźby pozbawienia życia, wyrządzenia krzywdy jej dzieciom, połamaniem kręgosłupa jej mężowi, zniszczeniem prowadzonego przez nią lokalu w celu zmuszenia jej do wycofania toczącej się przed sądem sprawy

 

(…) sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu posługując się nożem stosując groźbę bezprawną, zmuszali do zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej…