FIRMA JAKO PRACODAWCA

Umowy z pracownikami, warunki zatrudnienia cudzoziemców i inne sprawy związane z zarządzaniem zespołem, to kluczowe kwestie w każdej firmie, a zwłaszcza w tej, która stawia pierwsze kroki w biznesie.

Wspieramy przedsiębiorców w opracowaniu treści:

  • Umów o pracę i innych umów z pracownikami
  • Klauzuli o zakazie konkurencji w umowach o pracę
  • Regulaminów pracy i wynagrodzeń

Doradzamy w sprawach związanych z:

  • Zatrudnieniem osób korzystających ze specjalnej ochrony (m.in. kobiet na urlopie macierzyńskim, osób w wieku przedemerytalnym)
  • Wdrażaniem procedur przeciwdziałających mobbingowi i dyskryminacji
  • Odwołaniem od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy
  • Wypłatą odszkodowań za wypadki przy pracy
  • Utratą lub zniszczeniem powierzonego pracownikowi majątku firmy

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników. W szczególności w postępowaniach dotyczących wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, a także w sprawach karnych przeciwko pracodawcy.

JEŚLI JESTEŚ OBYWATELEM INNEGO PAŃSTWA I PROWADZISZ FIRMĘ W POLSCE LUB TWOJA FIRMA ZATRUDNIA OBYWATELI INNYCH PAŃSTW

pomożemy Ci uzyskać niezbędne dokumenty w organach polskiej administracji państwowej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
wróć do: MÓJ RODZINNY BIZNES