Opiniowanie i sporządzanie umów

Jak zapewnić firmie dobrą i korzystną współpracę z partnerami biznesowymi? Jak zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta?

To pytania, które zadaje sobie każdy przedsiębiorca. W przypadku mikro i małych firm, również firm rodzinnych, prawidłowo sporządzone umowy i porozumienia, pozwalają zabezpieczyć majątek firmowy i zapewnić sprawne prowadzenie działalności. Dlatego jej treść warto skonsultować z doświadczonym prawnikiem.

Dla naszych Klientów:

  • Przygotowujemy projekty umów niezbędnych w codziennej działalności, takie jak m.in.: umowy najmu, dzierżawy, o współpracy, doradztwa, zlecenia, o roboty budowlane
  • Pomagamy w ustaleniu treści umów z partnerami biznesowymi i pośredniczymy w negocjacjach pomiędzy stronami umowy
  • Opiniujemy umowy na zakup środków trwałych (np. samochodów czy maszyn)

W codziennej pracy często spotykamy się z problemami, których źródłem są umowy sporządzone w oparciu o powszechnie dostępne wzory. Przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z szablonów, mimo że nie są one dostosowane do konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Każda umowa wymaga zastosowania rozwiązań prawnych, dostosowanych do konkretnego przypadku np. w zakresie kar umownych, wysokości odsetek, możliwości odstąpienia od umowy, roszczeń, które przysługiwać będą w przypadku niewywiązania się kontrahenta z jego zobowiązania. Doświadczony prawnik opracuje umowę zabezpieczającą firmę na wypadek problemów z jej realizacją, nieuzasadnionymi roszczeniami i kosztami związanymi np. z postępowaniem sądowym.

JEŚLI JESTEŚ OBYWATELEM INNEGO PAŃSTWA I PROWADZISZ FIRMĘ W POLSCE LUB TWOJA FIRMA ZATRUDNIA OBYWATELI INNYCH PAŃSTW

pomożemy Ci uzyskać niezbędne dokumenty w organach polskiej administracji państwowej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
wróć do: MÓJ RODZINNY BIZNES