Spory sądowe

Oferujemy naszym Klientom biznesowym usługi prawne dostosowane do ich potrzeb. Również reprezentujemy ich interesy w postępowaniach sądowych. Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, dla których praca na sali sądowej jest codzienną praktyką. Podejmujemy się reprezentowania naszych Klientów również w sprawach nietypowych i złożonych.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach:

  • cywilnych
  • karnych
  • gospodarczych
  • administracyjnych
  • z zakresu prawa pracy

Wspieramy Klientów na każdym etapie sprawy, zarówno w postępowaniach w pierwszej instancji, jak i na etapie odwoławczym po wniesieniu apelacji, a także przez Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

wróć do: MÓJ RODZINNY BIZNES