SPRAWY W URZĘDACH ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Uzyskanie zezwolenia, licencji czy koncesji na specjalistyczną działalność stanowi problem dla wielu małych firm rozpoczynających działalność. Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej.

  • Udzielamy porad prawnych i doradzamy jakie dokumenty i wnioski należy skompletować, aby ubiegać się o niezbędne zezwolenia
  • Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przez organami administracji publicznej
  • W przypadku, gdy decyzja lub postanowienie jest negatywne, o ile są do tego podstawy:
    • sporządzamy i wnosimy odwołania oraz zażalenia
    • wszczynamy i prowadzimy postępowania w trybach nadzwyczajnych, tj. o stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania, zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej
  • Wnosimy skargi na decyzje i inne akty administracyjne do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań sądowych
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach toczących się przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi

JEŚLI JESTEŚ OBYWATELEM INNEGO PAŃSTWA I PROWADZISZ FIRMĘ W POLSCE LUB TWOJA FIRMA ZATRUDNIA OBYWATELI INNYCH PAŃSTW

pomożemy Ci uzyskać niezbędne dokumenty w organach polskiej administracji państwowej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
wróć do: MÓJ RODZINNY BIZNES