STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, DZIAŁ SPADKU

|

Sprawy spadkowe należą do tych, które budzą największe emocje i dlatego nierzadko ich rozstrzygnięcie zajmuje wiele miesięcy. Według obowiązującego w Polsce prawa, jeśli osoba zmarła nie spisała testamentu, dziedziczenie następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Przepisy … Czytaj więcej…

PRZEMOC W RODZINIE

|

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem potępianym społecznie i sankcjonowanym przez prawo. Przepisy prawne, zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mają na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania rodziny i szeroko pojmowanej opieki nad bliskim, ale też … Czytaj więcej…

KIEDY GROŹBA JEST KARALNA

|

Groźbą karalną jest przemoc lub groźba bezprawna. Mówiąc wprost, chodzi o sytuacje, kiedy dochodzi do grożenia innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby dla niej najbliższej i przez to zmuszenie do określonego działania, … Czytaj więcej…

PRZESTĘPSTWA PRZECIW ZDROWIU I ŻYCIU

|

Są to przestępstwa powszechnie rozumiane jako najcięższe. Oczywiste jest, że prawo chroni interesy osób poszkodowanych i nakłada kary na sprawców.   Prawo karne szczegółowo opisuje czyny bezprawne wobec człowieka. Najcięższym przestępstwem jest zabójstwo. Prawo karne za … Czytaj więcej…

FAŁSZERSTWO – RÓŻNE OBLICZA NIEPRAWDZIWYCH DOKUMENTÓW

|

Gdy słyszymy o fałszerstwie, w naszej wyobraźni pojawiają się kadry z filmów akcji lub nagłaśniane przez media sprawy, gdzie podrabiane i wpuszczane do obiegu są olbrzymie sumy pieniędzy.   Tymczasem fałszerstwem, na przykład dokumentu, będzie wprowadzenie … Czytaj więcej…

OCHRONA WŁASNOŚCI I POSIADANIA

|

Przepisy Kodeksu cywilnego chronią prawa właściciela do korzystania z rzeczy i rozporządzaniem nią. Zdarza się, że w wyniku pochopnych decyzji lub złej woli osób trzecich, prawa właściciela są łamane. W takich sytuacjach, aby dochodzić swoich praw … Czytaj więcej…

ZASIEDZENIE

|

Jest sposobem nabycia własności rzeczy. Do zasiedzenia dochodzi często w przypadkach, gdy formalny właściciel nie interesuje się rzeczą, zaginął lub nie można ustalić, kto nim jest, a osoba, która korzysta z rzeczy, traktuje ją jak swoją … Czytaj więcej…

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

|

Zniesienie współwłasności dotyczy sytuacji, gdy rzecz lub nieruchomość (dom, działka) jest własnością kilku osób i dążymy do tego, żeby właścicielem stała się tylko jedna osoba. Nie jest to łatwa sytuacja i zazwyczaj wiążą się z nią … Czytaj więcej…

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

|

Ze względu na różne sytuacje życiowe, które mogą nam się przydarzyć, warto pamiętać, że po ślubie, z mocy przepisów, powstaje wspólność majątkowa małżonków. Można ją wyłączyć jeszcze przed zawarciem małżeństwa podpisując umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. … Czytaj więcej…