Prawne aspekty mobbingu w szkole

Szkoła jest nie tylko miejscem, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę. Jest również miejscem pracy. Podobnie jak w każdym innym miejscu pracy, może tutaj dochodzić do przypadków mobbingu.

Kiedy możemy o nim mówić? Jakie zachowania powinny budzić czujność? Jak chroni nas przed nimi prawo.

Na te pytania odpowiada adw. Daniel Więckowski w artykule „Prawne aspekty mobbingu w szkole”, który ukazał się w miesięczniku „Dyrektor szkoły”.

 

Dyrektor Szkoły 4/2015