Aldona Sikorska

ADWOKAT, WSPÓLNIK

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła w trakcie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej w Szkole Głównej Handlowej.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adw. Wiesława Ociepki, cenionego specjalisty z zakresu prawa karnego. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

W okresie poprzedzającym otwarcie własnej Kancelarii, zdobywała doświadczenie w organach centralnej administracji rządowej. Pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Departamencie Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców.

Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej nabyła współpracując z kancelariami adwokackim, a przede wszystkim w czasie wieloletniego prowadzenia własnej Kancelarii, którą założyła wraz z adw. Piotrem Sikorskim.

 

file-kraiaa-10511

 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

wróć do: STRONA GŁÓWNA